Kontakt
trhovisko www.moj-bazar.sk vlastní a prevádzkuje firma:

Talbot, s.r.o. Južná trieda 4B, 040 01 Košice
IČO: 46315926, DIČ: 2023334929,
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 28719/V
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru

Server umožňuje kontakt medzi predávajúcimi a kupujúcimi.  Vzhľadom na ochranu kupujúcich, na trhovisku môžu predávať iba registrovaný a schválený predávajúci fyzické osoby aj podnikatelia. Pre bližšie informácie si prečítajte obchodné podmienky.

Pokiaľ máte nejaký problém s vkladaním alebo mazaním produktov, kontaktujte nás:  Podpora: info@8888.sk